kontakt

Aby nawiązać współpracę z naszą firmą, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Indywidualnie ustalimy warunki współpracy z korzyścią dla obu stron.


Tel. +48 22 33 88 900
Fax. +48 22 33 88 999
office@victoriachemicals.com


ul. Mikołaja Kopernika 5/11
(Rezydencja Foksal)
00-367 Warszawa

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu - Katarzyna Maciejowska
Prokurent - Elżbieta Pałaszewska
Prokurent - Joanna Nikodemska

KRS 0000275391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gorspodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
NIP 113-26-65-174